Gudstjänster

Söndagar klockan 11.00. Det är gudstjänst i Södertörnkyrkan varje söndag, den är öppen för alla. Inslag i gudstjänsten är sång &och musik, undervisning om kristen tro och bön. Det är ett tillfälle för gemenskap, egen reflektion och att ta del av egna eller andras uttryck för kristen tro.

Gudstjänst på tamilska

– Söndagar klockan 14.00-16.00 (Kyrksalen)
Varje söndag erbjuder Södertörnkyrkan gudstjänst på Tamilska. Varmt välkommen!

Gudstjänst på engelska

– Söndagar klockan 14.00-16.00 (Vitsippan)

Gudstjänst på spanska/portugisiska

– Söndagar klockan 14.00-16.00 (Blåklinten)