Södertörnkyrkan vill ge stöd åt människor att växa i tron på Gud och genom kärlek och omsorg om varandra tjäna i församlingen och samhället.
Södertörnkyrkans verksamhet består av gudstjänster på söndagar, sång-, musik- och idrottsaktiviteter, samlingar på olika språk och för barn, ungdomar och äldre. Församlingen driver socialt arbete i närmiljön och internationell biståndsverksamhet.

Med Växthuset öppnas nya möjligheter för verksamhet och gemenskap. Det gäller i synnerhet idrottshall, grupprum och café.
Södertörnkyrkan står för att Gud ger liv, mening och frid till nutidsmänniskan. Kristen tro öppnar för tillväxt, mognad och helande för enskilda människor och i gemenskap med andra. Förutom gudstjänster och samlingar, tillhandahåller församlingen ett andaktsrum i Växthuset.

Vår vision är ”att beröra varje människa på Södertörn med de goda nyheterna om Jesus Kristus”.